Visa info om cookies...
Om krimprod shadow

Om KrimProd

KrimProd består av Kriminalvårdens 39 produktionsenheter runt om i landet.Vi utför legoproduktion och tillverkning av egna produkter.Erbjuder också våra tjänster inom tvätt och tryckeri.

 

 

Kriminalvården Produktion jobbar med:

Mekanisk industri

Trä- och snickeriindustri

Montering och förpackning

Plastindustri

Tvätterier

Grafik- och tryckeritjänster

Textilindustri

Natur och miljö

 

KrimProd är en viktig del av Kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet. Våra produktionsenheter skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet. Verksamheten bedrivs på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under överinseende av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare.

 

Ladda gärna ned vårt informationsblad !

Vår vision

Vår vision är att våra klienter ska ha en meningsfull sysselsättning i kombination med ett lärande inför frigivning.

 

Här hittar du hela vårt visionsdokument

KrimProd

Arve Hopen

601 80 Norrköping

Telefon: 072-712 91 30 

Skicka e-post till Arve Hopen

 

Hans Hedenfelt

601 80 Norrköping

Telefon: 072-203 25 97 

Skicka e-post till Hans Hedenfelt

 

 

Kontakter

Jukka Kenttämaa

601 80 Norrköping

Telefon: 070-898 88 06 

Skicka e-post till Jens Åberg

Tina Sirén

601 80 Norrköping

Telefon: 073-3166746

Skicka e-post till Tina Sirén

 

Anläggningar