Visa info om cookies...
Topimage shadow

Om oss som leverantör

Varför anlita Kriminalvårdens KrimProd som underleverantör?

KrimProd har till uppgift att ge intagna en meningsfull sysselsättning under deras anstaltsvistelse. I uppdraget ingår även att tillse att Kriminalvårdens klienter skall ges möjligheter till en utveckling som ska främjas deras möjlighet till en återanpassning till samhället efter avtjänat straff.

 

KrimProd agerar på och åtar sig arbetsuppgifter från den öppna marknaden. På detta sätt kan kriminalvården erbjuda klienterna så ”civillika” arbetsuppgifter som möjligt. Med så civillik sysselsättning som möjligt kan KrimProd genom arbetsdriften efter avtjänat straff förmedla och marknadsföra arbetssökande till den öppna arbetsmarknaden.

 

Arbetsdriften är ett av flera program inom Kriminalvården som ska bidra till ett eget ansvarstagande och utveckling genom att träna sociala och yrkesmässiga färdigheter. Arbete är ett bevisat gott bidrag i det återfallsförebyggande arbete som Kriminalvården bedriver.

 

Klienterna har olika behov och kunskapsnivåer vilket leder till att KrimProd måste ha möjlighet att erbjuda ett stort och varierat urval av möjligheter till arbete för klienterna. Kriminalvården kan därför erbjuda allt från enklare monterings/förpackningsjobb till mer avancerade teknikarbeten.

 

På svenska kriminalvårdsanstalter råder lagstadgad sysselsättningsplikt. Klienterna har möjlighet att välja mellan olika aktiviteter t.ex. arbete, studier eller programverksamhet som hjälper klienterna till ett förändrat bet­e­ende gällande kriminalitet och droger. Vid all verksamhet utbetalas en ersättning till klienterna.

 

Genom att anlita KrimProd som underleverantör visar och tar företag ett socialt samhällsansvar vilket hjälper Kriminalvården att leva upp till det övergripande målet ”Bättre ut”.

 

Ekonomi

KrimProd måste bedrivas så professionellt och ekonomiskt effektivt som möjligt och måste prissätta sina tjänster och produkter enligt den statliga avgiftsförordningen. Avgiftsförordningen garanterar att KrimProd konkurrerar på lika villkor som övriga företag på den kommersiella marknaden.

 

Mål – Bättre ut

Kriminalvårdens övergripande vision är ”Bättre ut”. För Kriminalvården betyder detta att alla klienter lämnar Kriminalvården med bättre förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet och droger.

KrimProd

Arve Hopen

601 80 Norrköping

Telefon: 072-712 91 30 

Skicka e-post till Arve Hopen

 

Hans Hedenfelt

601 80 Norrköping

Telefon: 072-203 25 97 

Skicka e-post till Hans Hedenfelt

 

 

Kontakter

Jukka Kenttämaa

601 80 Norrköping

Telefon: 070-898 88 06 

Skicka e-post till Jens Åberg

Tina Sirén

601 80 Norrköping

Telefon: 073-3166746

Skicka e-post till Tina Sirén

 

Anläggningar